KONTAKT

ETS POLSKA SP. Z O. O.

ADRES

 

ul. Wólczyńska 206,  01-919 Warszawa

TELEFON

Tel: + 48 22 834 72 26  Fax: + 48 22 896 81 70

E-MAIL

biuro@ets-polska.pl / www.ets-polska.pl

DANE KRS

KRS: 0000183478

SĄD REJONOWY DLA M.ST.Warszawy,
XIII Gospodarczy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 50 000 PLN  NR. GIOŚ E 0017555W